logo
Nákupný košík

Hlavné menu
+
+
E-shop
+
+
Takto to u nás funguje

Vítame vás na stránke Párty fantázie, ktorá je určená pre širokú verejnosť.  Môžete tu prezentovať vašu firmu, predávať tovar, poskytovať služby, ale tiež kupovať, objednávať, komentovať, diskutovať, súťažiť a dozvedieť sa veľa zaujímavostí. Tak predávajte, kupujte a zabávajte sa. 

„Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa.“ 

Gottlieb Duttweiler


Ak máte záujem na stránke www.partyfantazie.sk len nakupovať, prípadne si stránku len prezerať, registrácia nie je potrebná. Registrácia je potrebná, len ak sa rozhodnete na stránke predávať a zriadite si svoj vlastný obchod/e-shop, prípadne sa chcete zapájať do ďalších aktivít, ako hodnotiť, komentovať, súťažiť a podobne. Registrácia na tejto stránke je zdarma. Vytvorením vlastného obchodu vám vznikne množstvo výhod ,takmer bez obmedzení, samozrejme v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi a Všeobecnými obchodnými podmienkami tejto stránky. 

* garantované minimálne obdobie využívania stránky zdarma - jeden kalendárny mesiac (v závislosti od počtu dní v mesiaci a dátumu registrácie)

* automaticky bude zverejnený váš telefonický kontakt pre priamy styk so zákazníkom

* môžete si uviesť presnú lokalizáciu pre osobný styk so zákazníkom

* môžete si uverejniť vlastný e-mailový kontakt (alebo využívať vnútornú poštu podľa vlastného uváženia)

* môžete si uverejniť interaktívny odkaz na vaše vlastné webové stránky. 

* môžete si uverejniť interaktívne odkazy na vaše vlastné stránky na sociálnych sieťach

* môžete si pridávať neobmedzené množstvá výrobkov a služieb  v každej kategórii

* máte k dispozícii okrem priestoru vlastného obchodu, veľa sekcií na zviditeľnenie - Hviezdy párty, Divoká karta, Čerešnička na torte a ďalšie.

* môžete reklamovať svoje stretnutia, kurzy a ďalšie podujatia určené pre verejnosť 

* môžete využiť reklamný priestor určený pre vás, alebo vašu firmu - Čaj o piatej 

* môžete stránku využívať na priamy predaj, alebo len na reklamu vašej firmy (podľa vlastného uváženia)

* môžete hodnotiť, diskutovať, súťažiť, radiť si navzájom, prípadne pomáhať 

* obmedzenie - nie je povolené umiestňovať vo vašich obchodoch cudzie reklamy, prípadne odkazy na cudzie  web stránky, alebo cudzie stránky na sociálnych   sieťach, alebo na cudzí produkt/službu. (nie je povolená žiadna skrytá reklama)

Je známe, že začiatky bývajú ťažké a preto na stránke Párty fantázie, nováčikovia fungujú zdarma. Je to aj obdobie ,kedy sa môžete so stránkou bližšie oboznámiť a rozmyslieť si, či sa vám stránka páči. Bezplatné využívanie stránky vám začína v deň vašej registrácie a vytvorenia si obchodu a končí posledný kalendárny deň v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po registrácii. Platiacim odberateľom sa stávate od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po ukončení bezplatného využívania stránky. Na túto skutočnosť vás v dostatočnom predstihu minimálne 15  dní vopred upozorníme, prostredníctvom e-mailu a zaslaním zálohovej faktúry s platobnými údajmi. (v prvom mesiaci sa zaregistrujete a vytvoríte si svoj obchod, nasledujúci kalandárny mesiac máte garantovaný zdarma a od prvého dňa dalšieho kalendárneho mesiaca sa stávate platiacim odberateľom). Nuž áno, tí z vás, ktorí sa zaregistrujete a vytvoríte si obchod v prvých dňoch v mesiaci, budete mať skúšobnú dobu dlhšiu ako jeden kalandárny masiac,  rozhodnutie je len na vás.

Súkromná osoba a živnostníci  * mesačné predplatné 2,20 EUR

                                      * polročné predplatné 11  EUR / v prepočte na kalendárny mesiac je cena 1,83 EUR

                                  * ročné predplatné 20 EUR / v prepočte na kalendárny mesiac je cena 1,67 EUR

Právnické osoby a spoločnosti * mesačné predplatné 4,40 EUR

                                          * polročné predplatné 22  EUR / v prepočte na kalendárny mesiac je cena 3,67 EUR

                                     * ročné predplatné 40 EUR / v prepočte na kalendárny mesiac je cena 3,33 EUR

Občianske združenia a chránené dielne * mesačné predplatné 0 € počas celej doby trvania stránky

Uvedieme pár príkladov:

Predajca "SibylL" sa zaregistroval a vytvoril si obchod 03.03.2017 - platiacim odberateľom  virtuálneho priestoru sa stáva od 01.05.2017.

Predajca "Parea" sa zaregistroval a vytvoril si obchod 23.03.2017 - platiacim odberateľom  virtuálneho priestoru sa stáva od 01.05.2017.

Predajca "Lienka" sa zaregistroval a vytvoril si obchod 12.04.2017 - platiacim odberateľom virtuálneho priestoru sa stáva od 01.06.2017.

Následne vám 15 dní pred uplynutím vašej bezplatnej skúšobnej doby, kedy na stránke fungujete zdarma, zašleme na váš e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii upozornenie o blížiacom sa ukončení bezplatného obdobia a predfaktúru s platobnými údajmi a vašim osobným variabilným symbolom. Predfaktúru je potrebné uhradiť do 14 dní, najneskôr však do posledného dňa v mesiaci, v ktorom vám bezplatné obdobie končí. V prípade, že sa rozhodnete predfaktúru neuhradiť a opustiť stránku www.partyfantazie.sk, informujte nás o tom e-mailom na  adrese: info@partyfantazie.sk, prípadne poštou a vaša registrácia bude zmenená z predávajúci aj kupujúci, na kupujúci a váš obchod bude deaktivovaný. Ak sa rozhodnete u nás naďalej prevádzkovať svoj obchod, fungovať, ako platiaci odberateľ a vykonáte úhradu predfaktúry, po spárovaní vašej platby vám zašleme faktúru (daňový doklad). A takto budeme postupovať každý ďalší mesiac. V prípade, že obchod budete chcieť zrušiť už v dobe, kedy ste u nás platiacim odberateľom, rovnako nás o tom informujte e-mailom na  adrese: info@partyfantazie.sk, prípadne poštou a od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, kedy ste nám túto skutočnosť oznámili, bude vaša registrácia zmenená z predávajúci aj kupujúci, na kupujúci a váš obchod bude deaktivovaný. V prípade ,že neuhradíte predfaktúru, ani nám neoznámite zmenu, vyzveme vás na jej úhradu, ak však ani po výzve predfaktúru neuhradíte, automaticky  odtúpime od zmluvy, pre porušenie zmluvných podmienok a zmeníme registráciu na len kupujúci a váš obchod bude s okamžitou platnosťou deaktivovaný.

Ste rozhodnutí vyskúšať to? Tak poďme na to. V štyroch jednoduchých krokoch si vytvoríte svoj samostatný, virtuálny obchod /e-shop, 

Prvý krok - Registrácia. Registrácia je zdarma. V prípade, že chcete na stránke predávať, pridávať príspevky, komentovať, súťažiť a zúčastňovať sa ďalších aktivít, je registrácia nutná. V prvom kroku nás teda čaká klasická registrácia. Treba si dať pozor len na pár drobností. Prihlasovacie meno zároveň slúži ako názov vášho obchodu a preto by malo byť jedinečné. Dodatočne zmeniť si ho nie je možné. Údaje označené hviezdičkou sú povinné a nezabudnite si vybrať, či chcete len nakupovať, alebo aj predávať.  POZOR - ak sa rozhodnete aj predávať  a vytvoriť  si svoj obchod, ste povinný zriadiť si ho do 24 hodín, inak bude vaša registrácia prevádzkovateľom zmenená na "chcem len kupovať", nechceme predsa zákazníkov obťažovať prázdnymi obchodmi. Pomoc ako na to, nájdete TU.

Druhý krok - Prihlásenie. Ide o prihlásenie sa do vášho účtu. Zadáte svoje meno - jedná sa o meno, ktoré ste v registrácii uviedli ako prihlasovacie meno a zároveň názov vášho obchodu. Ďalej zadáte heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii a  už sa nachádzate vo svojom obchode. V prípade, že ste svoje heslo zabudli, kliknite na Zabudnuté heslo, vyplňte svoj e-mail a my vám  do schránky pošleme link. Po potvrdení linku, vám vygenerujeme nové heslo, ktoré si môžete v budúcnosti kedykoľvek zmeniť kliknutím na Zmena hesla.

Tretí krok sú Nastavenia.  Jedná sa o Základné nastavenia  vášho obchodu. V tomto kroku je dôležité vyplniť zotpovedne všetky vaše údaje, okrem odkazov na iné, ako vaše stránky.  Slogan,  Krátky popis -  informácie o vás a vašej firme. Šablóna profilovej stránky - vyberte si farbu podľa svojho vkusu. Zobrazené kategórie na profilovej stránke - kategórie, ktoré bude váš obchod obsahovať a ktoré budete používať. Profilová fotka - nahrajte si profilovú fotku, alebo logo vašej firmy - ideálne rozmery sú výška 160 pix x šírka 150 pix. Hlavný baner - nahrajte si fotografiu najlepšie o rozmeroch 1150 pix x 300 pix. Info - sem uveďte ďalšie informácie, ktoré zákazníka môžu zaujímať. Obchodné podmienky - sem uveďte vaše obchodné podmienky, ktoré zároveň slúžia aj ako spotrebiteľská zmluva medzi vami a kupujúcim. Poštovné - tu sa zákazník dozvie, ešte pred uzatvorením zmluvy/kúpov tovaru/služby, aké máte platobné a dodacie podmienky. Najčastejšie otázky a Upozornenie - nie je nutné vypĺňať, len v prípade potreby. Napr. pre chorobu zatvorené! Nastavenie poštovného - pri nastaveniach vo vašom obchode máte na výber z viacerých možností poštovného a dodacích podmienok. Poštovné je nutné nadstaviť podľa váhy tovaru, ktorú uvediete pri konkrétnom produkte.  Cenu poštovného si určujete sami a môžete si v nej zohľadniť aj cenu balného. Tak a najnáročnejšiu časť máme za sebov. Pomoc ako na to, nájdete TU

Štvrtý krok je  Moje produkty. Tu si zapĺňate váš obchod svojimi produktami. Ak kliknete na hornú lištu na Moje produkty, zobrazí sa vám Zoznam všetkých produktov, kliknite na tlačítko Pridať nový produkt a pridávate  postupne  všetky vaše predajné produkty, služby alebo články. Názov produktu, Popis, Dlhý popis.  Najdôležitejšie je správne zaradiť kategórie a podkategórie, v ktorých sa vaše produkty budú nachádzať pre ľahké vyhľadávanie zákazníkmi. Hlavná kategória produktu, Ďalšie kategórie produktu, Cena, Akciová cena. Hmotnosť je nutné vyplniť pri tovare, aby sa vám správne zobrazovalo poštovné a prepravné v košíku. Produkt - tovar/služba s cenou, tovar/služba s cenou bez košíka a článok. Aktivácia produktu, Nálepka produktu, Dostupnosť, Farba a Lokalizácia. Pomoc ako na to, nájdetu TU.

 

GRATULUJEME, práve ste si otvorili váš vlastný, z brusu nový, virtuálny OBCHOD/ E-SHOP!

Viac sa dozviete v "Najčastejších otázkach", "Všeobecných obchodných podmienkach" a v "Podmienkach používania tejto stránky".

Prajeme príjemnú zábavu!

 

 

 

 Lano
Fantázia Vám dáva krídla
Facebook
Twitter
Google+
Youtube

Registrácia / prihlásenie
+
+
Newsletter
Akcie, novinky, udalosti ...
Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre získanie aktuálnych informácií
Newsletter
 
tisíce ľudí je zvedavých čo ponúkaš.

© copyright www.partyfantazie.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM