logo
Nákupný košík

Hlavné menu
+
+
E-shop
+
+


Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov užívateľa internetovej stránky www.partyfantazie.sk sa zaoberá zásadami spracovania a nakladania s osobnými údajmi užívateľov tejto stránky. Preto si prosím pozorne prečítajte nasledujúce informácie, ktoré vás oboznámia so spracovaním osobných údajov užívateľa, ktoré poskytuje internetovej stránke www.partyfantázie.sk. Prevádzkovateľ pri spracovávaní uchovávaní a ochrane osobných údajov užívateľov stránky postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov a spracúva osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Užívateľ (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi prevádzkovateľovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska a adresu pre doručenie vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailu.

Užívateľ (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Pri registrácii požadujeme uviesť aj užívateľské meno. Pri založení obchodu a profilu, ktorý si v ňom vytvoríte, zvážte, ktoré údaje poskytnete ostatným užívateľom stránky. Tieto údaje môžu mať vlastnosti osobných údajov a môžu byť zneužité vzhľadom na charakter internetu, za čo prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.

Osobné údaje užívateľa stránky sú potrebné, pre poskytovanie služby internetovej stránky, pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi stránky, zasielanie informácií o zmenách, nových produktoch a službách na internetovej stránke a zabezpečenie celkového optimálneho fungovania internetovej stránky.

Doba uchovávania a spracovávania osobných údajov užívateľa je viazaná na dobu registrácie na našej internetovej stránke. Doba uchovávania je podmienená tiež technickým spracovaním a zálohovaním osobných údajov užívateľa stránky. Po zrušení registrácie užívateľa na 2 mesiace a v prípade zabezpečenia dôkazových materiálov na neobmedzené obdobie.

Užívateľ ako dotknutá osoba, môže svoj súhlas s uvedenými podmienkami spracovávania osobných údajov kedykoľvek zrušiť a to listom alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese info@partyfantázie.sk, čo však bude mať za následok zrušenie registrácie na našej internetovej stránke.

Osobné údaje, ktoré užívatelia poskytujú prevádzkovateľovi, nepredkladáme tretej strane. Poskytnuté údaje, okrem užívateľského mena nezverejňujeme, iba v prípade, že sa užívateľ rozhodne ich uverejniť vo svojom profile.

Poskytnuté údaje využívame predovšetkým na poskytovanie služby internetovej stránky, celkové fungovanie internetovej stránky a na zlepšenie jej funkcií, sledovanie správania užívateľa na internetovej stránke, informovanie užívateľa o nových službách na internetovej stránke a taktiež na informácie o zmenách na internetovej stránke, na zobrazovanie a zasielanie ponúk a ostatnej komunikácie.

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne o prenos osobných údajov do inej krajiny, pôjde vždy o krajinu v ktorej je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov.

Týmto dáva užívateľ súhlas k zhromažďovaniu príspevkov/napr. fotografií/ užívateľa vyhľadávačmi ako je Google.

Ak užívateľ uverejní a zdieľa na internetovej stránke rozličné osobné údaje a príspevky, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, ako tieto informácie využívajú ostatné osoby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a povahu internetu nezaručujeme ochranu osobných údajov v uvedených prípadoch a preto rozhodnutie o zverejnení, ponechávame na užívateľovi.

Užívateľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na internetovej stránke prevádzkovateľa, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra- maximálne 2x za mesiac, alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom užívateľa. Tento súhlas poskytuje užívateľ dobrovoľne, zaškrtnutím príslušného políčka pri odosielaní objednávky, alebo v dolnej sekcii internetovej stránky-Newsletter. Pre tento účel prevádzkovateľ spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu používateľa. Svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely môže užívateľ kedykoľvek odvolať, napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

Zároveň užívateľ týmto udeľuje súhlas prevádzkovateľovi so zasielaním informácií súvisiacich s používaním internetovej stránky /napr. pri porušení podmienok, upomienok a pod./

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení užívateľa malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si systém prevádzkovateľa môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetovej stránky. Vypnutie cookies môže spôsobiť, že niektoré funkcie internetovej stránky nebudú funkčné.

Ďalšie informácie ktoré internetová stránka získava pomocou rôznych nástrojov sú:IP adresa zariadenia, ktoré bolo pripojené na web stránku, použitý prehliadač, internetová adresa z ktorej sa uskutočnilo pripojenie na stránku, operačný systém zariadenia /telefónu, počítača , atď/ z ktorej ste sa pripojili na stránku.

Internetová stránka www.partyfantázie.sk obsahuje odkazy na iné stránky, za ktorých obsah a ochranu osobných údajov a súkromia prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Na základe písomnej žiadosti môže užívateľ od prevádzkovateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje užívateľa spracovávané, informácie o spracovávaní osobných údajov, zoznam osobných údajov o užívateľovi, ktoré sú predmetom spracovávania, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil; ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže užívateľ požiadať o ich vrátenie; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona.

Užívateľ môže na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči: spracovávaniu osobných údajov užívateľa, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov užívateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu tretím osobám.

Na ochranu osobných údajov prijíma prevádzkovateľ bezpečnostné opatrenia, najmä dostatočné zabezpečenie fyzickej, technickej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov a ich povahe. Ale aj napriek uvedeným skutočnostiam, nemôže zaručiť, že nikdy nedôjde k neoprávnenému vniknutiu do systému, a tým aj k osobným údajom užívateľov internetovej stránky, nakoľko žiadny systém nie je dostatočnou zárukou ochrany.

Z uvedeného dôvodu, používanie internetovej stránky www.partyfantázie.sk užívateľom, považujeme za súhlas s podstúpením hore uvedeného rizika. Pri ochrane osobných údajov postupuje prevádzkovateľ v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov a  Vyhlášky č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky 117/2014.

 

 Lano
Fantázia Vám dáva krídla
Facebook
Twitter
Google+
Youtube

Registrácia / prihlásenie
+
+
Newsletter
Akcie, novinky, udalosti ...
Zadajte Vašu e-mailovú adresu pre získanie aktuálnych informácií
Newsletter
 
tisíce ľudí je zvedavých čo ponúkaš.

© copyright www.partyfantazie.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM